daně

Našim klientům nabízíme:

vedení:
daňové evidence (evidence příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, majetku, zpracování závěrky)
účetnictví (zpracování účetních dokladů, sestav a výkazů, účetní závěrky)
mzdové agendy (zpracování mezd, přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a další administrativy spojené se zpracováním mezd)
personalistiky (zpracování personální agendy)

Mezi naše další služby patří:

∙ služby daňového poradce
∙ měsíční/kvartální zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnného hlášení
∙ zpracování silniční daně
∙ vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
∙ zajištění auditorské činnosti
∙ odborné poradenství, konzultace

účetnictví
mzdové agendy

Naše přednosti

∙ zpracování mzdové agendy pro více než 200 zaměstnanců
∙ z důvodu blízké spolupráce s daňovou poradkyní možnost zajištění odkladu vyhotovení přiznání k dani z příjmů do 30. 6.
∙ odvoz dokladů
∙ konzultace zdarma dle potřeb klientů

Vzhledem k individuálním požadavkům klientů je i stanovení ceny velmi individuální
vzhledem k množství dokladů a požadavků a stává se tak předmětem dohody mezi
společností a klientem. Chcete-li se i Vy stát naším spokojeným klientem,
pak neváhejte a sjednejte si s námi informativní schůzku.

Kontakt

INTAXON spol. s r.o.

Šmahova 311/113 | 627 00 Brno
Itel.: 603 510 633, 733 188 672 | e-mail:
gloncakova@intaxon.cz

www.intaxon.cz | naše nabídka